ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (121)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Mamići su selo u Hercegovini, u blizini Gruda. Prvi put se ime sela spominje 1829.godine. Tada je don Jako Perković vjenčao Jakova Sabljića iz Rakitna i Domu

Galićiz Crnih Lokava. Jakovljeva majka bila je Antonija rođ. Kožul iz Mamića.’ Drugi put se Mamići spominju 1885. kao mjesto odakle potječe kum.

 

(nastavlja se)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.