ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prezimena po selima (114)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Gradac se redovito odnosi na župu Mostarski Gradac, na putu između Širokog Brijega i Mostara. Ponekad se međutim isti naziv odnosi na Posuški Gradac, selo u blizini Posušja. Budući da župnici za dva mjesta navode isti naziv, nije jednostavno razlikovati kad misle na jedno, a kad na drugo mjesto. Svakako, prvi put se Gradac spominje 29. listopada 1821.: majka mladoženje Mate Ivankovića iz Rakitna bila je Kata rođ. Ćavar iz Graca.282 U svakom slučaju, ni jedan Gradac nije kroz to vrijeme bio u ženidbenim vezama s Duvnom.

 (nastavlja se)

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.