ZEMLJOPISNI NAZIVI DUVANJSKOG PODRUČJA: Mikrotoponimi (39)

objavljeno u: ZEMLJOPISNI NAZIVI | 0

UMAC, UMCI, UMINA  Veoma česti naziv zemljišta u obliku brežuljčića ili je pak riječ o brežuljakstom terenu. Inače, humu je i istoznačica  brdo.

UZGLAVAK, UZGLAVCI  Manji komadi zemljišta, smješteni ispred većih kompleksa prostorno uređenih njiva, kojih se položaj doimlje kao uzglavak (jastuk) na „postelji“ u obliku uređenih njiva;

UŽA  Naziv duge ali vrlo uske livade ili njive, do čega je došlo diobama vlasnika, a koja dužinom podsjeća na uže, konopac;

(nastavlja se)

 

Izvor: Ante Ivanković: Zemljopisni nazivi duvanjskog područja, 2006.