SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (67): Vučipolje

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Zapadno od Vučipolja, na obroncima planine Tušnice, nalaze se dvije ilirske gradine, Mali i Veliki Višegrad.

Istočno od sela na brdskoj koti nalazi se gradina Gradac, sa ostacima bedema i keramike.

Na sjevernom dijelu polja nalazi se jedan tumul veličine 22×12 metara i visine 3 metra.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.