SLUŽENA SVETA MISA NA LJUBINCU

objavljeno u: NOVOSTI | 1

Uz pet sela na Duvanjskome polju (Kongora, Borčani, Rašćani, Lipa i Mandino Selo) župi Presvetoga Srca Isusova u Kongori, pripadaju i planinska naselja na Ljubuši, Vranu i Libu, sa Svinjačom. Tako je kongorski župnik svake godine običavao imati blagoslov polja na sljedećim grobljima na Ljubincu (na Lib-planini), na Jedinici (Svinjača) i na Lugavi, a osim toga slavi misu u kapelici Sv. Ante na Svinjači te ponekad na Slanim Docima.  Sveta misa na Ljubincu služena je i danas, s početkom u 12 sati. Služio ju je župnik fra Stjepan Martinović. Iako se do ovoga planinskoga mjesta već odavno može doći i terenskim vozilima, nemali je broj vjernika koji svake godine upravo pješice hodočaste ovdje. Tako je bilo i danas.

Foto: Stipe Tokić/ Ilija Sliško