SAČUVANO OD ZABORAVA (4): Spašavanje nevista

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

NAPOMENA: Ovaj tekst Ništarija je objavio na Forumu Mandino Selo 29. 12. 2008., desetak dana nakon nemilog događaja.

Ajme jada,
kako Golf nastrada!

Kriv je potok, a nije nevista,
Ko će vidit? Nije cesta čista.

Treba potok skrenuti u polje.
Da neviste vide cestu bolje.

A za nuždu, ako voda neće,
Stavit Tomu da auta skreće.

Na križanju sa svjetlom da maše,
I spašava on neviste naše.

Tekst: Ništarija (2008.)
Foto: Ivica Šarac (2013.)