SAČUVANO OD ZABORAVA (2011-2012.): Osobe (3. dio)

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Za danas smo iz arhivske građe odabrali dvadeset fotografije iz 2011. i 2012. godine: turnir u Mandinu Selu, općinska liga, Božić, mačkare… Razna događanja koja smo zabilježili i sačuvali. Jer, vrijeme prolazi – fotografije ostaju!