“POLJE DUVANJSKO NAŽIMLJE GRUDI”

objavljeno u: NOVOSTI | 0

“Polje Duvanjsko nažimlje grudi”,
                           

o tom polju koje kao da govori:
                           

“Moji su iskoni nedovidno davni
                           

Moji  su izvori duboki i slavni
                           

U mojim njedrima ljute rane peku
                           

U utrobi zemlje zrno umiralo
                           

pa stostrukim rodom iznova rađalo
                           

U suzama sijano u buri klijalo
                           

U zanosu jedrilo, u pjesmi zrijalo
                           

Moji su korijeni krvlju zaliveni
                           

Moji su koraci patnjom ispunjeni
                           

Mnogom je žiću groblje zemlja ova
                           

ali i kolijevka iz koje niče snova”.
 

Jakov Bubalo