OPĆINA TOMISLAVGRAD: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje proljetne sjetve

objavljeno u: NOVOSTI | 1

Općinski načelnik Tomislavgrad objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Proračuna općine Tomislavgrad za subvencioniranje troškova nabavke sjemena za proljetnu sjetvu na području općine Tomislavgrad za 2021. godinu.

Pravo na subvenciju proljetne sjetve imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom ratarskih i povrtlarskih kultura na području općine Tomislavgrad i koja su upisana u jedinstveni Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata koji vodi nadležna općinska Služba.

Subvencija, u skladu sa navedenom odlukom, odnosi se na subvenciju troškova nabavke sjemena žita, krmnog bilja i povrća za zasijanu/zasađenu poljoprivrednu površinu.

Zasijana površina ratarskih kultura za koju se može ostvariti subvencija, odnosno poljoprivredna površina na kojoj se ostvaruje proizvodnja, je minimalno 1 ha, a maksimalno 3 ha, a povrtlarske kulture za koje se ostvaruje subvencija, pod uvjetom da se proizvodnja ostvaruje na minimalno 0,5 ha po kulturi.

Zahtjev se, putem prijemnog ureda (Centar za usluge građanima – šalter sala), podnosi na propisanom Obrascu za prijavu sjetve, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Propisani obrazac, uz koji se dostavljaju i fiskalni računi kao dokaz za nabavci sjemena, može se preuzeti sa službene stranice općine Tomislavgrad www.tomislavgrad.gov.ba ili u prijemnom uredu (šalter sala).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za gospodarstvo i inspekciju, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu ili na brojeve telefona 034/356-445, 034/356-430 i 034/356-429 svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

Javni poziv ostaje otvoren do 28. svibnja 2021. godine do 15:00 sati

Prijave podnesene izvan ostavljenog roka neće se razmatrati.

Općina Tomislavgrad