ILIJA SMILJANIĆ: Tu je moj narod

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Foto: Mate Rezo

Tu gdje je mater ocu ruku dala
Da ga prati kroz život
Gdje su se navjestili
I očenaši im se naredili
 
Gdje su naši fratri zaređeni
Kleknuli i zemlju poljubili
Mučenici naši
Zemlju posvetili
 
Gdje otac misnu košulju oblači
I na ranu nas misu vodi
I majke kćerima pletenice pletu
Gdje bura puku kose mrsi
Gdje vrila vriju, vuci viju
Ožalošćene žene
Crnim maramama glave kriju
I kopači kad s naših crkava zvona začuju
Ostave sve i mole Zdravomariju
 
Zvijezde po njivama uzoranim
Svjetlost liju
 
Gdje soko klikće
I vrisak brda plavi
 
Gdje vile nagorkinje pletu kose
I konjima grive spliću
 
Tu je moj narod i bit će
Dok mu smrtnu ne utrnu sviću.
 
 
Izvor: Ilija Smiljanić: Zamka vremena, 2018.