NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Tri rata i sto tri zime

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0


Koliko si stara bako?
Koliko pamtim sine
A koliko pamtiš?
Puno sine
Tri rata i sto tri zime
 
Uvijek se ovdje
Ratom mjerile godine
Drvima složenim crnina zima naših
 
(redovi ko godine
Ko zlogodine kad se poredaju)
Tuđom čizmom duljina stopala naših
 
Gladnom godinom rod njiva
Snaga mladića širokim plećima
 
Odlasci naši muklim zvonima
 
 
Izvor: Ilija Smiljanić: Zamka vremena, 2018.