NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Očeva kuća i kuća Očeva

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Sada je gnijezdo pticama

Bila je naše gnijezdo

Podignuta u oskudici

Ali na stijeni ljubavi

Od kamena

Od kamena gnijezdo

Topla zato i kao svila

Tu je

Goluždravo jato

Dobilo krila

I odletjeli smo u život

Ko ptice

Njih

Čiji smo sokolovi

Nema

Preselili su u kuću koja se ne ruši

U kuću Očevu

 

Tekst: Mijo Tokić: Moj kam, 2016.