IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: svibanj – lipanj 1978., god VIII., broj 3 (45), str. 14

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

POPRAVAK STARE CRKVE U KONGORI 

Župna crkva u Kongori izgrađena je 1927. Od tada je prošlo do­sta vremena i na crkvi učinjeno dosta pothvata, ali trajnog i cjelo­vitog rješenja nije bilo. Štoviše, u zadnje doba crkva je sve više vlažila i propadala, tako da je danas veoma neprikladna za službu Božju. Zbog toga je prošle godine u kongorskoj župi pokrenuto oz­biljno pitanje o gradnji nove crkve ili možebitnom temeljitom po­pravku stare. 

U tu svrhu nedavno su dovedeni stručnjaci iz Sara­jeva u Kongoru, i oni su ustanovili da se stara crkva može popraviti, ali da je potreban doista temeljit zahvat. Najprije bi trebalo sav krov skinuti, izliti nove armirane deke na sve tri lađe, a potom crkvu ponovno pokriti pod stručnim nadzorom i s visokokvalificira­nim majstorima. Druga bi etapa bila uređenje ponutrice s nekim manjim preinakama. Zatim bi se u crkvu uvelo centralno grijanje i nova električna postrojenja te bi se na koncu svega postavile klupe. Zvonik je potrebno srušiti. On je napravljen na temeljima crkve i u slučaju većeg potresa moglo bi lako doći do rušenja cijele crkve. Osim toga zvonik je prilijepljen uz glavnu lađu, pa bi u sadašnjem obliku bilo gotovo nemoguće odstraniti vodu između glavne lađe i zvonika. 

Po mišljenju stručnjaka nakon rušenja sadašnjeg zvonika trebalo bi podignuti novi na pročelju crkve i na vlastitim temeljima. Na nedavnoj sjednici glavni je stručnjak iz Sarajeva odgovarao kongorskim obiteljskim domaćinima na niz pitanja u vezi budućih radova. Na koncu su svi odobrili gore navedene prijedloge i rekli neka se pravi plan za izvođenje radova na crkvi. Uskoro ćemo imati detaljno razrađen plan za sve ono što treba uraditi. Imat ćemo, dakako, i troškovnik radova, koji će župljanima biti predočen. No nema sumnje da će se za ovaj pothvat morati utrošiti prilično velika novčana svota. 

Stoga iskreno molimo naše drage župljane da sve ovo ozbiljno shvate i da prema svojim mogućnostima odmah počnu davati svoje priloge. Popravlja se Božji dom i naš zajednički moli­tveni dom, pa je potreban zdušni odziv cijele naše župne zajednice. Molimo također i sve dobročinitelje, poglavito bivše odseljene kongorske župljane, da se odazovu svojim dobrovoljnim prilozima. Mno­gi su od njih u ovoj crkvi po krštenju postali Božja djeca, pa vje­rujemo da ne će zaboraviti svoju matičnu župnu crkvu. 

Stanovit broj naših župljana već je i prije ovog plana dao odre­đene novčane priloge, pa im i preko ovog lista od srca zahvalju­jemo. Glavno skupljanje priloga obavit će se uskoro nakon zbora i dogovora. Nadamo se da će svi naši župljani i na ovaj način poka­zati svoju kršćansku svijest i širinu srca.

Sve  dobrovoljne priloge  slati  na  naslov:  Župni  ured  Kongora, 79540 DUVNO

Vaši svećenici:

fra Petar Vlašić,  župnik

fra Blago Karačić, pomoćnik

Priredila: Marija Majić