DUVANJSKA PREZIMENA: Reze

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Reze žive u Mandinu Selu (3 obitelji).

Prema obiteljskoj predaji prezime je nastalo po babi Terezi, koju su od milja zvali Reza, pa su njezini potomci prozvani Rezićima odnosno Rezama.

Podrijetlom su iz Cmča pokraj Širokog Briga, gdje su nastali od roda Vuletića, a starinom su iz Rakitna. U Rakitno su doselili zbog siromaštva.

Prvi je u Rakitno doselio Stipan Vuletić, zvani Puše, sa četiri sina, dok su u Cmču, na starom kućištu, ostala njegova dva brata. Informator Ante Rezo, rođen 1894. godine, pričao je da su njegova pradjeda Petra, zvanog Pero, sina Stipana Vuletića, u Rakitno donijeli kao malo dijete, i to u kolijevci.

Naselili su se na kraju sela Zagradine, Sutine, jer su sva bolja mjesta već bila zaposjednuta. Po njegovu kazivanju Stipan-Puše Vuletić mogao je doseliti oko 1815-1820 godine.

Najstariji pisani spomen o Rezama u Rakitnu je onaj od 10. ožujka 1827. godine, kad je u matici umrlih župe Seonice, kojoj je tada pripadalo Rakitno, upisana smrt Frane Rezića. Kako je u maticama vjenčanih župe Seonice u razdoblju od 1822. do 1841. godine upisana udaja i ženidbe njegove petero djece, pokraj njegova imena kao oca jednog od mladenaca upisivana su ova i ovakva prezimena: prigodom udaje kćeri Anice i Marte otac im je upisan kao Stipan Vuletić, kad se ženio sin Ante onda je otac Stipan Rezić, pri ženidbi sina Petra on je Stipan Rezo, a pri udaji kćeri Anđe je Stipan Vuletić alias Rezić.

I u maticama, od Seonice odvojene župe Rakitno sve do 1880. pripadnici ovoga roda upisuju se kao Vuletići alias Rezići, da bi kasnije prevladalo prezime Rezić ili pak kraća inačica Rezo.

Duvanjske su Reze doseljenici iz Rakitna.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.