DUVANJSKA PREZIMENA: Pinjusi

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Na duvanjskom području Pinjusi danas žive u Tomislavgradu (1 obitelj, 2 člana).

Starinom su iz Čerigaja pokraj Širokog Briga, gdje su nastali od starog roda Čerkeza.

“Najstariji podatak o njima pronašli smo u staroj matici župe Makarske, gdje je upisano da je 1690. godine fra Mijo Pinjuh krstio Antu, sina Stipana Ćavele alias Kačića u Makarskoj.”

Prema popisu biskupa fra Pave Dragićevića 1741/42. godine Pinjusi su jedino nastanjeni u Čerigaju, gdje je zatečena 19-člana obitelj Jure Pinjuha (Georgius Pinu).

U popisu biskupa fra Marijana Bogdanovića 1768. godine zabilježene su u Čerigaju 2 obitelji s prezimenom Pinjušić (Pinusic) Tomina s 19 i Andrijina s 13 članova.

“Iz Čerigaja su brojna njihova preseljavanja, tako su doselili: godine 1817. na Čerin (Brotnjo), oko 1841. u Mostar, 1850. u Raštane. Bila su i brojna druga raseljavanja da bi Pinjusi nakon II. svjetskog rata bili nastanjeni u Čerigaju, Mokrome, Čerinu, Buhovu, Rasnu, Dužicama, Kosmaju, Smokinju, Raštanima i Turčinovićima. Danas je njihova rasprostranjenost znatno šira.”

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.