DUVANJSKA PREZIMENA: Pehari

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Pehari žive u Kongori (3 obitelji) i Tomislavgradu (1 obitelj, 7 članova).

Prezime je “nastalo od peharnik, kako se u srednjem vijeku nazivao čovjek koji se brinuo o opskrbi kraljevskog dvora i velikaša vinom. Naša višegodišnja istraživanja nisu utvrdila jesu li se Pehari nekada drukčije zvali, a ni da li su se granali u nova prezimena.

Svi su Pehari istog krvnog podrijetla, a starina im je u Gradnićima, nekoć sjedištu stare župe Brotnjo.

Biskup je fra Pavo Dragićević 1741/42. godine u Gradnićima zabilježio 3 obitelji s ovim prezimenom: obitelj Mate Pearovića (Mathaeus Pearovich) s 13 ukućana, 10-člano kućanstvo Mije Pearovića i 13-člano domaćinstvo Jakova Pearovića.

U popisu biskupa fra Marijana Bogdanovića 1768. godine uvršteno je 9 Peharovih obitelji sa 74 duše. U Gradnićima tada živi 6 Peharovićevih obitelji: Bartulova (16 članova), Matina (12), Grgina (9), Stipanova (8), Rokova (6) i Bartula drugog (5); u Ograđeniku su dvije obitelji s prezimenom Pehar (u izvorniku Pear): Blaževa i Petrova s po 10 ukućana; u Čitluku je novo boravište našlo 7-člano domaćinstvo Marka Pehara.

Kasnije se raseljavaju po Brotnju, ljubuškoj kotlini, konjičkom području, dolini Neretve. Pehari što su doselili iz Stubice pokraj Ljubuškog u Vid (Metković), u zaselak Crnići, danas se pišu kao Pejari.

I kongorski su Pehari doselili iz Brotnja.

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.