DUVANJSKA PREZIMENA: Pecići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Pecići žive u Brišniku (2 obitelji).

U osnovi ovog prezimena je hipokoristik Peco od vlastitog imena Petar.

Nema ih u biskupskim popisima bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću. Također ih nema u maticama stare župe Seonice do 1880. godine, dakle do osamostaljenja župe Bukovice kojoj pripada i Brišnik. To praktično znači da su doselili ili nastali nakon godine 1880. Prvi se put u maticama župe Seonice pojavljuju 24. travnja 1897. godine, kad je upisano krštenje Joze sina Ivana i Matije rođene Pecić iz Brišnika. Matija je Pecić upisana kao majka i pri upisu u matice njezina sina

Stipana, koji je rođen 5. ožujka 1899. godine, a kršten tri dana kasnije. Pecići u maticama rođenih župe Bukovica pojavljuju se godine 1897., kada je upisano rođenje Pave sina Jakova Pecića i majke Matije rođene Šoljak – Bagarić; 1898. godine upisano je rođenje Ive kćeri Joze Ćurčića – Bilaća i majke Ruže rođene Pecić iz Gornjeg Brišnika.

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.