DUVANJSKA PREZIMENA: Barbarići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području, u Tomislavgradu živi 3-člana obitelj s prezimenom Barbarić.

 

U osnovi je prezimena vlastito ime Barbara. “To je ime nastalo od grčkog barbaros, latinskog barbarus “stranac”, “tuđinac”, zapravo “onaj koji nerazumljivo govori” … Ime se širilo kultom sv. Barbare od IV. stoljeća. U starohrvatsko doba podižu joj zavjetne crkvice kao zaštitnici gorštaka i munje.

 

Barbarići su različita krvnog podrijetla: brotnjansko-blatski, livanjsko-duvanjski i grana Barbarića nastala od roda Bulić Leska u Slipčićima, u Brotnju. Godine 1741/42. godine biskup fra Pavo Dragićević je zabilježio: u Blatnici pokraj Čitluka 23-članu obitelj Stipana Barbarića (Stephanus Barbarich); u Knešpolju pokraj Širokog Briga 15-člano domaćinstvo Jure Barbarića; u Donjim Rujanima pokraj Livna 20-člano kućanstvo Vida Barbarića; u Eminovu Selu obitavala je 3-člana obitelj Marijana Barbarića.

 

Godine 1768. biskup fra Marijan Bogdanović zapisuje: u Blatnici 2 obitelji – Andrijinu s 18 i Ivanovu s 15 duša; u Ograđeniku pokraj Čitluka 8-članu obitelj Gašpara Barbarića; u Knešpolju l l-člano domaćinstvo već spominjanog Stipana Barbarića.

 

Rodočelnik gr.ane Barbarića iz Slipčića je Ilija Ilko Barbarić rečeni Bulić Lesko, upisan u maticu krštenih župe Slipčići 1884. godine.

 

Iz Brotnja ili pak s područja Mostarskog blata Barbarići su doselili krajem 17. stoljeća uBiorine, najzapadnije selo Imotske krajine. “Kod diobe zemlje Martin Barbarić imao je u obitelji 12 čeljadi. 1754. u Stanju duša zapisana je obitelj Martina Barbarića s 11 čeljadi.

 

Danas Barbarići na livanjskom području žive u Kovačićima, Čelebiću i Donjim Rujanima. Za njih M. Petrić kaže: “Podrijetlom su iz Hercegovine, iz Brotnja. U Klobuk kod Ljubuškog Barbarići su doselili iz Brotnja. U Gornjim Rujanima se spominju 1741. godine. Ima ih i danas u Sinju.

 

U Cetinskoj krajini Barbarići se spominju u maticama župe Otok 1743. godine; 1763. zabilježen je spor oko kanapa i pol zemlje između Frane Barbarića i Duje Baraća pokojnog Luke; 1785. godine zabilježeno je da upravitelj oružja kolunelo Ivan Barbarić stanuje u iznajmljenoj dvokatnici serdara Vučkovića u Sinju; iste godine udaje mu se kći Ivana za kadeta Anđela Orsića, a 1789. godine udaje se po drugi put za trubača dragona Antonija Lazarija iz Padove. Današnja duvanjska obitelj Barbarića doselila je 60-ih godina 20. stoljeća iz Knešpolja pokraj Širokog Briga.

 

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.

Foto: Ivica Šarac