BANOVINA HRVATSKA (2. dio)

objavljeno u: SAČUVANO OD ZABORAVA | 0

Pišući pregledni članak o BANOVINI  HRVATSKOJ  (objavljeno na str. WEB Mandino Selo) naveo sam ustroj  Banske vlasti. Temeljem Zakona o unutarnjem ustrojstvu  Banovine Hrvatske (čl. 47. ) prvi  Odjel  za unutarnje poslove (ministarstvo )  izravno je pod vlašću Bana.

         Krajem 1940. god. načelnik ovog Odjela zatražio je uvid u opće stanje na području pojedinog  sreza (kotara). Banska vlast, kao i svaka druga vlast u svako vrijeme i u svakoj državi, željela je  imati uvid u stanje na terenu. Taj posao u svakoj državi, pa tako i u novostvorenoj Banovini Hrvatskoj,  obavljeju (tako i danas) sigurnosno-obaviještajne službe.

         Svaki takav dokument nosi oznaku  p o v j e r l j i vo,  t a j n o   ili  s t r -o g o   t a j n o. Takvo izviješće za područje kotara Duvanjskog (Tomislavgradskog) sačinjeno je i dostavljeno Banskoj vlasti Banovine Hrvatske – Odjelu za unutarnje poslove (s oznakon : povjerljivo) 28. veljače 1941. godine

         Tekst mi se čini jako zanimljiv, jer  daje opću sliku stanja života i rada u našem kraju uoči početka II. svjetskog rata.

Izviješće je strukturirano u VIII poglavlja.

  1. Političko stanje
  2. Stanje javnih zgrada
  3. Kulturno stanje
  4. Poljoprivreda, stočarstvo i voćarstvo
  5. Šumarstvo i rudarstvo
  6. Komunikacije
  7. Prosvjeta
  8. Narodno zdravlje

         Danas našim čitateljima predočujemo prvo poglavlje:  

                   POLITIČKO STANJE

 Napominjem da je tekst na prvoj i drugoj stranici oštećen i nisam uspio pronaći dijelove zagubljenog dijela stranica. Oštećenja su mala i neće umanjiti opću sliku opisa stanja na području duvanjskog sreza (kotara) u godini 1940.

                                                        Ante Vukadin – Ćipa

Izvor: HDA, Banovina Hrvatska-Odjel za unutarnje uređenje