NAŠA ŠKOLA: Učenici (29)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1981./1982. (rođeni 1970.) Dilaver Nisveta Šabanova Mandino Selo Dilaver Mihret Hasanov Mandino Selo Dilaver Feriz Muharemov Mandino Selo Kovačević Božo Bogdin Srđani Kovačević Ana Mirkova Srđani Kovačević Kaja Kažimirova Srđani Kovačević Matija Matina Srđani Seser Branka Šimunova Mandino … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (28)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1980./1981. (rođeni 1969.) Seser Zdravka Šimunova Mandino Selo Dilaver Mesud Muharemov Mandino Selo Bilanović Snježana Božina Mandino Selo Dilaver Hajna Tajkina Mandino Selo Dilaver Senad Osmin Mandino Selo Kovačević Dražana Tomina Srđani Kovačević Svjetlana Jurina Srđani Kovačević Zora … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (27)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1979./1980. (rođeni 1968.) Dilaver Dževada Ibrahimova Mandino Selo Dilaver Suvada Osmanova Mandino Selo Karan Vladimir Tomin Rašćani Karan Tatjana Tomina Rašćani Kovačević Marija Mirkova Srđani Kovačević Jozo Ivanov Srđani Landeka Josip Vinkov Srđani Milić Ivanka Jozina Srđani Milić … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (26)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1978./1979. (rođeni 1967.) Dilaver Mirsada Tajkina Mandino Selo Dilaver Suljo Alijin Mandino Selo Dilaver Fikret Hasanov Mandino Selo Kovačević Ilija Nikolin Srđani Kovačević Marija Jozina Srđani Kovačević Miro Ciprijanov Srđani Kovačević Tonko Mijin Srđani Kovačević Šimun Bogdanov Srđani … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (25)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1977./1978. (rođeni 1966.) Majić Matija Ivanova Mandino Selo Milić Stipe Anijin Srđani Dilaver Izeta Hadžina Mandino Selo Kovačević Ivica Antin Srđani Landeka Ivan Vinka Srđani Marković Drago Jozin Srđani Marković Olivera Perina Mandino Selo Rezo Anica Šimunova Mandino … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (24)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1976./1977. (rođeni 1965./1966.) Karan Milorad Tomin Rašćani Kovačević Ljilja Jozina Srđani Kovačević Ivan Mijin Srđani Landeka Marija Vinkova Srđani Marković Mijo Jozin i Ljubin Srđani Marković Branko Jozin i Ljubin Srđani Milić Anica Markova Srđani Rezo Zdravko Šimunov … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (23)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1975./1976. (rođeni 1964.) Vukadin Ante Stipanov Mandino Selo Karan Jelena Vojinova Srđani Vukadin Marija Božina Mandino Selo Seser Ana Jozina Mandino Selo Seser Ružica Šimunova Mandino Selo Križanac Branko Ivanov Mandino Selo Majić Jozo Božin Mandino Selo Važić … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (22)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1974./1975. Karan Božo Milanov Rašćani Dilaver Đemil Ibrin Mandino Selo Dilaver Nezir Alijin Mandino Selo Dilaver Ramiza Jusufova Mandino Selo Kovačević Ivica Ciprijanov Srđani Kovačević Mira Ivanova Srđani Kovačević Božo Jurin Srđani Marković Marko Jozin Srđani Vukadin Marija … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (21)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1973./1974. (rođeni 1962./1963.) Vukadin Marija Stojanova Mandino Selo Šarac Zdravko Božin Mandino Selo Milisav Milorad Božin Mandino Selo Čelebija Nikola Jovin Mandino Selo Karan Radovan Milanov Rašćani Landeka Ante Tomin Srđani Vulić Vesna Jovanova Rašćani Bilanović Milica Ristina … pročitajte više

NAŠA ŠKOLA: Učenici (20)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1972./1973. (rođeni 1961.)   Kovačević Mara Ivanova Srđani Kovačević Ivan Dragomirov Srđani Andrijašević Miroslava Bogoljubova Srđani Šumanović Slavo Ivanov Mandino Selo Bilanović Luka Tomin Mandino Selo Karan Momčilo Ilijin Rašćani Buljan Radoslav Mijin Srđani – Crvenice Vukadin Miro … pročitajte više