ŽUPNE OBAVIJESTI: IV. korizmena nedjelja

objavljeno u: ŽUPNE OBAVIJESTI | 0
  1. Svete mise u ovome tjednu:

PONEDJELJAK:

Jela Matić za sve svoje pokojne

UTORAK:

Iva Matić Komlenović za sve svoje pokojne

SRIJEDA:
Ivan i Luca Ančić za sve svoje pokojne

ČETVRTAK:

Ruža Majić za sve svoje pokojne

PETAK:

Mijo i Nediljka Galir za sve svoje pokojne

SUBOTA:  

Zdenko Radoš Zorićev za sve svoje pokojne

NEDJELJA:

8:00 sati – Kongora

9:30 sati – Borčani

11:00 sati – Kongora

  1. Iduće nedjelje svete mise su u 8 sati, u 9:30 sati i u 11 sati.
  2. U četvrtak u 17:30 sati je sastanak za sve ministrante.
  3. Idući četvrtak je prvi četvrtak u mjesecu i klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu je u 18 sati u našoj župnoj crkvi.
  4. Slijedeći petak je prvi petak u mjesecu i sedmi dan Velike Devetnice u čast Presvetoga Srca Isusova i duhovne obnove za sve naše župljane. Večernji molitveni program započinje u Borčanima u 15:30 sati pjevanjem Gospina plača, a u 16 sati je Put križa. U Kongori u 17 sati je prigoda za sakrament pomirenja i Gospin plač, U 17:30 sati je Put križa, a u 18 sati je sveta misa.
  5. U subotu u 9 sati je vjeronauk za krizmanike i za prvopričesnike.
  6. Idući tjedan primam svete mise za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz ove godine.

 

Izvor: Župni ured Kongora