S VRHA GRUDE: O patnji (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Najgora je ona patnja koja ne ostavlja nikakvu nadu da će se s vremenom smanjiti.

Lakše je suosjećati s tuđom radošću nego se poistovje­titi s tuđom patnjom.

Katkad je i bijeg u ljepotu prirode stanovit lijek za patnju.

Povratak u prošlost, dok patnje nije bilo, uvećava sadašnju patnju!

Za vjernike je utjeha da će patnja biti pokopana zaje­dno s odlaskom patnika na onu stranu. Još više, nada da više ne će patiti na drugom svijetu.

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.