S VRHA GRUDE: O čovjeku (1)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Čovjek je ono što čini. Ako pogledamo ono što su sve ljudi činili jučer i što čine danas, onda možemo zaklju­čiti da nam se ne piše dobro.

Ljudski život pun je nevolja sam po sebi, pa je vrlo skupo da ih čovjek sam sebi dodatno umnožava.

Ljudski um je razvijeniji od umova svih živih stvorenja, i po tome je čovjek najjači. Nezgoda je u tome što mu je srce slabo razvijeno, pa bi se moglo reći da je po tomu naslabiji u prirodi.

(nastavlja se)

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.