ANTE ŠARAC: Ne kreći na put

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ne kreći na put
Bez sebe sama
Kamo god kreneš
I kamo god stigneš
Natrag se vratiti valja
Natrag domu svome

U najdublju kolibu svoju
Optočenu jastucima mekim
Sazdanu od svjetlosti Neba
I od modrine jezerȃ i morȃ
Koja te diže i podiže
U radost u visine

Kamo god da stigneš
I čemu god da se diviš
Prirodi velebnim zdanjima
Ili umjetninama nekim
Znaj da su to sve odbljesci
Božji i čovječji ushit duha

Stoga ne kreći na put
Bez samoga sebe
(Oči su slabe da vide dublje)
Pa čime ćeš promatrati
Ljepote ako duh svoj
Ne usmjeriš prema njima.

Ne kreći na put
Bez sebe sama


Ante Šarac