SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (36): Mandino Selo

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Zapadno od sela, u pravcu polja, na manjem uzvišenju, nalazi se Mandina gradina koju okružuju zidovi 60×55 m. Na vrhu je tumul promjera 20 m i visine 4,5 m. Na lokalitetu se nalaze ostaci keramike.

Na jugositočnim padinama nalazi se nekropola od 22 stećka, pretežno ploče slabije obrade, bez ukrasa,dobar dio ploča zatrpan kamenjem sa gradine.

Oko dvjesto metara istočno od Mandine gradine nalazi se veći tumus, promjera 30 m, visine 4 m. Ovdje se nalaze 3 ploče ukrašene križem, polumjesecom, zvijezdom i cik cak bordurom.

Na lokalitetu Reze nalazi se ilirska gradina.

Na kraju sela, prema Lipi, nalazi se jedan slabije obrađeni stećak-ploča i nekoliko vrlo zanimljivih, arhaičnih križeva, vrlo stare obrade.

Na istom lokalitetu prema sjeveru nalazi se Grčko groblje sa tri stećka-ploče, od kojih su dvije polomljene i oštećene, kao i više starih grobova sa arhaičnim oblicima križeva i nekoliko eliptičnih grobova 1×1,4 m.

U pravoslavnom groblju nalaze se nekoliko vrlo zanimljivih starih križeva sa natpisima, a u nastavku ovog groblja, presječenog putem, nalazi se muslimansko groblje sa arhaičnim nadgrobnim spomenicima-nišanima.

U selu se nalazi još nekoliko starih kuća sa zadržanim ognjištima i krovovima od slame. Zanimljivo je da se pored Bilanovića kula nalazi lokalitet na kome, jedno do drugoga, su četiri harmana-guvna.

Na zgradi osnovne škole u selu nalazi se spomen ploča sa ispisanim imenima 47 boraca NOR-a i ŽFT. Za vrijeme Drugog svjetskog rata 1942. godine, u vrijeme neprijateljskih ofenziva protiv partizanskih jedinica, iz ovog sela izbjeglo je srpsko stanovništvo u Cincar, Kruzi, Đogića košare i Vrbu. Zbjegom je rukovodio Ilija Vulić.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič/ Ivica Šarac