S VRHA GRUDE: Stari grijesi

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Sam sebi govorim
a tek onda tebi:
kad osvijestiš stare grijehe,
zamoli Krista za oprost.

I više se na njih ne osvrći,
ne osvrći se sa sumjnom;
točku stavi. I idi dalje
zagledan u Izvor ljubavi.

Ante Šarac