S VRHA GRUDE: Put do ljubavi

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Želiš li saznati kako život nastaje,

odgovor ne traži nigdje drugdje

no kod žene – majke

koja život rađa.

Želiš li znati kako pjesma nastaje,

potraži odgovor kod onoga

koji pjesmu stvara.

Pitaš li se,

a zacijelo se često pitaš,

kamo valja ići,

kako do ljubavi stići,

ne traži odgovor nigdje drugdje,

no u nutrini bića svoga.

Eto pravog odgovora:

u dubinu, samo u dubinu,

uvijek nanovo kroz površinu

zaranjati duboko,

duboko dupsti,

neprestano,

neumorno.

Na površini je ionako stvarnost

koju najčešće zaboravljati treba.

Ante Šarac: Kad sam s Tobom, 2014.