S VRHA GRUDE: O čovjeku (5)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Kad srce ima glavnu riječ, čovjek počne voljeti sebe i sve oko sebe.

Budući da je društvenost četvrta čovječja dimenzija, čovjek može izgraditi svoj značaj samo u druženju s ljudima.

Čovjek je stvoren da stvara.

(nastavlja se)

Izvor: Ante Šarac: Kratke misli, 2015.