POVIJESNI DAN: Potpisana dva ugovora za vodovod i kanalizaciju vrijedna 4,2 mil. KM

objavljeno u: NOVOSTI | 0

U zgradi općine Tomislavgrad danas su potpisana dva ugovora iz projekta vodoopskrbe i kanalizacije Tomislavgrada, ukupne vrijednosti 4,2 mil. KM. Glavnina ovih radova će biti financirana EU grant sredstvima Instrumenta predpristupne pomoći (IPA 2009 i IPF-MW 2008), u visini 3,2 mil. KM, a ostatak su kreditna sredstva Europske investicijske banke (EIB).

 
Na samome početku nazočne je pozdravio i s ovim projektom upoznao Nedžad Nuhić, predsjednik općinskoga tima za provedbu projekta vodovoda i kanalizacije, nakon čega je uslijedio potpisivanje ugovora, da bi se nakon toga nazočnima obratili predstavnica Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ana Bašić a potom i načelnik općine Tomislavgrad Ivan Vukadin koji nije skrivao zadovoljstvo zbog potpisivanja ovih ugovora.

 
Ugovor o izgradnji kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciju vodovoda u Tomislavgradu, vrijedan 2.013.774,49 KM, potpisali su općinski načelnik Ivan Vukadin, i u ime izvođača, poduzeća Putovi d.o.o. Grude, direktor ovoga poduzeća, Rajko Ćutuk. Ugovorom je predviđena izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda u gradskim ulicama u ukupnoj dužini od 2,6 km, i to:

 
a) Izgradnja kanalizacije zona 4: Obilaznica (L= 223,00 m), Ulica kralja Tvrtka (228,29 m), Ulica Malog Marijana (L= 361,50 m), Ulica bana Jelačića (L= 350,16 m), Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića i Ulica Katarine Kotromanić (L= 441,26 m).

 
b) Izgradnja kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda: Ulica Mijata Tomića (L= 400,00 m), Ulica Brodomerkur – Latice (L= 215,00 m), Ulica iza tvornice Kapis (L= 430,62 m).

 
Drugi, Ugovor o izgradnji vodoopskrbnog sustava Duvanjsko polje, vodoopskrbni podsustav Mandino Selo, potpisali su općinski načelnik Ivan Vukadin i u ime izvođača, poduzeća Miličević d.o.o., direktorica ovoga poduzeća, Milijana Miličević-Dilber. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.226.890,84 KM a njime je predviđena izgradnja crpne stanice Mandino Selo, vodospreme Mandino Selo, gravitacijski i tlačni cjevovod, opskrbni cjevovod Omolje-Seonica, opskrbni cjevovod Seonica-Bukovica i opskrbni cjevovod Mesihovina-Mrkodol. Izgradnjom ovoga podsustava i crpljenjem vode iz dodatna dva izvorišta, osiguravaju se prijeko potrebne dodatne količine pitke vode za vodoopskrbni sustav Duvanjsko polje.

 
Rok završetka obaju spomenutih ugovora je tristo kalendarskih dana od početka radova.

 
Uz predstavnike općine Tomislavgrad i izvođače radova potpisivanju ovih ugovora nazočili su i predstavnici PMU-središnjega tijela za upravljanje projektom vodoopskrbe i kanalizacije u F BiH, Agencije za vode sliva Jadranskoga mora, predstavnici FMPVŠ te članovi općinskoga tima za provedbu projekta vodovoda i kanalizacije te članovi općinskoga povjerenstva za javne nabave.

 
Navedimo i kako se 26. siječnja otvara još jedan natječaj: Izgradnja kanalizacijskih kolektora u Tomislavgradu – gradnja vodovodnih objekata (I. faza), kojim se nastavlja lani započeta izgradnja vodovoda i kanalizacije u središtu Tomislavgradu, kao i u gradskim naseljima Bokovac, Karaula te u starom dijelu grada. Procijenjena vrijednosti ovih radova je između tri i pol i četiri milijuna KM.

 

Izvor: Općina Tomislavgrad