MARKO MATIĆ: Pisma

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

o kako je jaka
pisma
 
vidi se da je
iz mista
 
piva se
s mista
 
gromka je
kao gromada
kad se u provaliju
ori
 
pisma
grudi
srcem
pori
 
široka je
kao polje
kad nedogledom
progovori
 
 
 
 
snažno
mori
gori
i kori
 
duboka je
kao ponornica
kad kroz stine
zažubori
 
tako se
žestoko
s tuđinom
bori
 
piva se
s mista
 
o kako je jaka
pisma
 
vidi se da je
iz mista
 
 
Marko  Matić,  iz zbirke pjesama  B i s t r e n j a, koja je objavljena 1984.