DUVANJSKI POJMOVNIK: Zlomoćno

objavljeno u: DUVANJSKI POJMOVNIK | 0

Lomno, nestabilno, krhko, od lošega materijala i na loš način napravljeno… Jednom riječju, zlomoćno. Ako suvoruk nešto i napravi, onda je to poprilično zlomoćno. Držalica koja pukne pri prvom udaru i lisa koja se slomi pri prvom otvaranju.

U današnjoj BiH najlakše je ovaj pojam objasniti na primjeru same BiH. Skrojena po zamislima suvorukih polit-arhitekata, asimetrična i nestabilna, neupravljiva, tvorevina s posebnim potrebama, nepravedna prema (bar) 17% vlastitih stanovnika… Zlomoćna.

Ono što je zlomoćno, nije duga vika. Zato treba biti spreman, a uzdati se u se i u svoje kljuse. Onako kako bi rekli braća Irci: Mi sami!

Izvor: Ante Križić, Tomislav Majić, Milan Pranjić: Duvanjski pojmovnik, Tomislavgrad, 2019.