DUVANJSKI HAIKU: IX.

objavljeno u: DUVAJSKI HAIKU | 0

        IX.

uzoran život

kao leptiri odu dani

miran odlazak

                    Tomislav Majić