ŽIVOT I SMRT U DUVNU: Prema zanatu (2)

objavljeno u: ŽIVOT I SMRT U DUVNU | 0

Kovač – prezime prema kovač kom zanatu

Kovačević – Kovačev potomak

Kozina – kozina je kozja dlaka, kostrijet; označuje čovjeka koji je izrađivao opanke od kozje kože

Kutleša – zanimanje koje je postalo prezime; osoba koja izrađuje kutlače

Lončar – prezime prema lončarskom zanatu 

Marković – Bakrač – bakrač je brončani kotao koji se vješa na ognjište; nije ipak jasno zašto bi netko dobio takav nadimak i prezime; možda je pravio kotlove

Meštrović – prezime prema nadimku Meštar; meštar je majstor, čovjek stručnjak u nekom zanatu, vjerojatno klesarskom

Oraković – 1. u tur. jeziku pridjev oraćen znači osedlan (konj); jesu li Orakovići bili sluge koji su sedlali konje ili pravili sedla?; 2, u talijanizmu orakul u značenju proroštvo: Orakovići kao rod koji nešto proriče?

Perviz – jedina slična riječ koja se može pronaći je pervaz (perz.) u značenju obrub, ograda, dovratnik; možda su pervizi dobro zida li ograde oko imanja

Protuđer (Protuđerović) – riječ vjerojatno iz vlaškoga rječnika, označuje neku služba u vojsci

Puškar – obrtnik koji pravi puške

Puškarević – Puškarev potomak

Rezo – izvorno nadimak za nekoga koji nešto reže, rezač; vjerojatno se odnosi na neki zanat”

Saračević – sarač je obrtnik koji pravi predmete od kože, kožar; riječ je ar. Podrijetla

Spajić – prezime dolazi od riječi spahija (ponegdje zabilježeno i kao Spahić); riječ je perz. podrijetla i označuje ratnika konjanika

Suvarić – suvarija je tur. riječ i označuje pripadnika vojne konjice

Šekelja – vjerojatno vlaški korijen; u albanskom jeziku sheke znači čanjak; možda zanimanje ljudi koji su izrađivali čanjke

Tomić – Strugača – drugo prezime je vjerojatno naziv obrta; isto što i ostrugar

Topčić – od ratnog zanata: u tur. jeziku topčija je artiljerac, onaj koji ispaljuje topove

Vardić – u tur. jeziku vardati znači vikati, ali i opominjati, pa i stražariti; varda bi tako mogla biti straža, aVardići potomci neko ga tko je čuvao stražu

Zuberović – od nadimka za seoskog zubara – Zuber 

Zvonar – prezime prema zanimanju zvonara, vjerojatno onoga tko je zvonio crkvenim zvonom

 

Izvor: Robert Jolić: Život i smrt u Duvnu, 2005.

Foto: Ivica Šarac