VINKO VUKADIN: Magla

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Magla svuda oko nas,
šulja se ko vješti tat, 
tvori svoje tmurno kolo,
obuhvaća svaki struk.
Pleše kolo neviđeno, 
vrti se zmija mekana, 
u srcima samo muk.

Plešu ljudi omamljeni,
vrte se, padaju bijedni. 
U avetima oni vide sjaj.
Nit znaju kamo ni kud, 
skaču, viču jer su bijesni. 
Traže sve samo za sebe, 
ne vide da jadni su i tijesni.

Vinko Vukadin