USUSRET JUBILEJU: Dovršenje župnog stana (2)

objavljeno u: USUSRET JUBILEJU | 0

Kad je fra Ambro te jeseni (1921.) dovezao svoje stvari iz Seonice u Kongo­ru na volovskim kolima, istovario ih je — na golu ledinu. Naime, graditelj kuće Stipe Delać, završivši kuću, odnio je ključ sa sobom i nije ga htio dati, jer mu kuća nije bila isplaćena. Onda je u Duvno pošao po ključ Ivan Galić, jedan od uglednijih Kongorana, i donio ga jamčeći sam da će mu svota biti isplaćena.

,,Iste godine napravi (fra Ambro) i štalu sa župljanima. U ovom poduzeću kuće i štale Borčani općina ništa nije doprinosila.” Opet ista priča! Fra Ambro je — kažu — u štali držao ,,golemo blago”: čak po pet krava, konje… Imali su gdje pasti!

Kako vidimo, fra Ambro je u Kongori ostao vrlo kratko, svega oko pola godine, što nam se čini čudnim kad vidimo da je otpočeo s gradnjom i već izgradio kuću i štalu. Uzrokenjegova premještaja moramo, čini se, tražiti na drugoj strani. On je kao poslugu u kući držao žensku osobu, iako je tada uobičajeno bilo imati dijake, tj. muškarce koji supomagali kako u ‘odgovaranju mise’ tako i u poljodjelskim poslovima na župnikovu imanju. Ali zbog opomene Starješinstva ili zbog izravnog premještaja, on iste godine odlazi uSAD, ne želeći više ostati u Hercegovini, i tamo umire u Chicagu 1966. Pokopan je na Holy Sepulchre, u franjevačkoj grobnici, Chicago.

 

Izvor: Robert Jolić: Župa Kongora, 1993.

Foto: Ivica Šarac