USURET JUBILEJU: Gradnja župnog stana (2)

objavljeno u: USUSRET JUBILEJU | 0

Nama je fra Lazar danas bitan. Ne zbog gradnje — jer ništa nije ni gradio, nego zbog toga što od godine njegova dolaska u Kongoru (1917) župa stvarno počinje živjeti. Pravno župa ne postoji od 1921., kako stoji u Šematizmima, jer mi imamo u Arhivu matice i druge župne spise od 1917. (Matice rođenih, Matice umrlih i dr.). Već od 1917. dokumenti stižu na naslov ,,Župnog ureda u Kongori”, na ruke ,,fra Lazara Čolaka, župnika u Kongori”: Župa dakle postoji i stvarno i pravno već od 1917., jer ima sve što treba imati jedna (pravna) župa (u to ne ulazi nužno crkva ni druge zgrade).

Kongora tako ,,nastavlja svoj samostalni put”. Ne od 1921., nego već od 1917. godine. To osobito potvrđuje gore doneseni dokumenat kojim biskup Mišić osniva župu 1917.

Nemamo o prvom župniku osobito mnogo ‘osobnih’ podataka. U jednom dopisu kotarski predstojnik iz Duvna opominje ga zato što ,,ne dolazi na obuku o vjeri (on je bio vjeroučitelj učetverorazrednoj školi u Mandinu Selu, kao i svi prijeratni budući župnici, opR.J.), a to radi bolesti očiju…” i pita kada će moći nastaviti s predavanjima. Nakon dvije godinežupnikovanja fra Lazar je ,,bio dignut sa ove župe i uprava ove župe bi opet povjerena župi Seonica”.

 

Tekst: Robert Jolić: Župa Kongora, 1993