SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (34): Liskovača

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na dva brdska uzvišenja prema zapadu nalazi se mala i velika gradina sa ostacima zidova. Na maloj gradini nalaze se ostaci rimskog utvrđenja, na ovom mjestu nađeno je dosta rimskoga novca.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič