SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (5): Lipa

Na području sela nalaze se 3 ilirske gradine i to po jedna u Rezama (!), Romićima i u selu Lipa. U Romićima se nalazi pet tumulusa.
Sjeverno od sela na lokalitetu Krivodol nalaze se ostaci rimskog puta sa kolotečinama.
Na lokalitetu Caruše, kod lugarnice i Vrbice, nalaze se ostaci zidova sa malterom.
Na lokalitetu Han, 50 metara sjeverno od trgovine, prema predanju nalazila se stara crkva zv. Ružica, navodno iz vremena hrvatskog kralja Tomislava. Na ovom mjestu, za vrijeme turske okupacije, podignut je han od koga su vidljivi ostaci zidova, vlasništvo Huseinbegovića, kasnije Kadrića Džaferbega.
U selu se nalazi vrlo mnogo stećaka, tako blizu ulaza u Grla postoji nekropola od 35 stećaka (30 ploča, 5 sanduka), većina je oštećena, utonula u zemlju, slabije obrade i bez ikakvih ukrasa.
U katoličkom groblju nalazi se veće nekropola od 147 stećaka (122 ploča, 12 sanduka, tri sljemenjaka, ukrašeno je samo nekoliko stećaka).
Sjeverno od ove nekropole 150 m nalazi se najveća nekropola stećaka na duvanjskom području sa 206 komada (176 ploča, 30 sanduka, 3 sljemenjaka) arhaične obrade, znatno oštećeni i mnogi potonuli u zemlju. Na čitavoj ovoj nekropoli samo je jedan stećak – ploča, ukrašen motivom polumjeseca i rozete.
Između ove dvije i prethodne nekropole nalazi se osamljen sanduk – stećak. Zbog oštećenosti ukrasi se jedva primjećuju.
Pored Vukojinih kuća u selu se nalazi Mrkonjića kula koje je pripadala mostarskim Mrkonjićima, po kazivanju Tome Milisava iz Lipe.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.
Foto: Ćiro Raič