SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (3): Kongora

Na lokalitetu Gradina iznad katoličke crkve pronađeni su ostaci keramike iz brončanog doba. U župnom uredu nalazi se rimska ploča s natpisom.

Postoji predanje da je kroz selo išao rimski put.

Za vrijeme austro-ugarske vladavine pronađeni su ostaci rimske građevine.

Po predanju u Kongori je okrunjen hrvatski kralj Tomislav 925. godine.

Sjeverno od puta Borčani – Kongora, na manjoj uzvišici, nalazi se veće nekropola od 119 stećaka (94 ploče, 24 sanduka i jedan sljemenjak). Stećci su slabije obrade, nepravilnih oblika, oštećeni, jedino je sljemenjak nešto ukrašen.

200 metara od osnovne škole nalazi se pet oštećenih i u zemlju potonulih stećaka-ploča.

Nedaleko od puta koji vodi na Svinjaču nalaze se četiri stećka (jedan sljemenjak i tri kamenjem zatrpana sanduka). Sljemenjak je ukrašen figurama, mačem i štitom, arkadama i križem.

Na Pokrajčića njivi, 800 metara istočno od sela, na lokalitetu Tučevac, nalaze se 4 stećka (dvije ploče i dva sanduka), velikih dimenzija.

U selu je očuvan lijep broj starih objekata, slamom pokrivenih. Tako Anđa Jolić posjeduje suhozidu kuću pokrivenu ražovim krovom (ozimica). Mijo Tokić posjeduje stara drvena kola koja su muzejski predmet, a u staroj kući i dana drži paleobalkanski tip komoštra. Staja istog vlasnika pokrivena je slamom s „potiscima“ na dvije krovne vode. Po kazivanju mještana nakupci odnose vrijedne etnografske predmete u Njemačku i njima ukrašavaju ugostiteljske objekte. Mijo i danas na šiši čuva „patnjake“ od zemljane peći.

U selu se nalazi lokalitet Bunića groblje na kome ima dva para muslimanskih nadgrobnih spomenika-nišana, koji su bez tariha, mještani ovo groblje nazivaju i begovsko groblje.

Iz doba turske okupacije nalaze se ostaci kule Ferhadbega Kopčića, ustvari i danas je u kući Ante Krajine očuvan ćemer kule (podrumski dio kule).

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič