SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (7): Dučići

U katoličkom groblju Glavičice, između ceste Tomislavgrad – Livno i Buškog jezera, nalaze se dva obrađena ulomka, vjerojatno rimska, i četiri stećka, utonula u zemlju-ploče, slabije obrade. Od groblja, 50 metara prema jezeru, na zemljanom tumulu nalazi se 5 stećaka obraslih u žbunje, slabije kvalitete, djelomično utonulih u zemlju. U ovom selu nalazi se begova kula, na jedan boj, s podrumom. Na ulazu u podrum, u kameni dovratnik upisana godina gradnje kule 1281. po hidžri. Objekt je solidno zidan, bez prozora, bio je pokriven kamenim pločama. Ovo je ustvari bio hambar za žito i spremište za mrs koga su stolačkim Rizvanbegovićima, prema kazivanju seljaka, davali kmetovi. Kula je slična ovoj u selu gracu kod Neuma. Posljednji beg bio je Mustafa Rizvanbegović.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.
Foto: Ćiro Raič