SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (9): Baljci

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Donji Baljci

 
U pravoslavnom groblju nalazi se nekoliko starih križeva bez natpisa i ukrasa. Po predaji najstarijih seljaka groblje je nekada pripadalo obiteljima Bujasi.

 
Za vrijeme turske uprave, po predaji seljaka, stanovništvo se doselilo iz Crne Gore u selo Baljci kod Bileće u Hercegovini, odatle u Šujicu i Baljke.

 
Selo je bogato s kućama brvnarama koje u osnovi imaju kameni zid, s pokrovom od šimle, prilagođene stočarstvu. I danas su sačuvani predmeti etnografskog značaja, kao drveni plug za oranje, paleobalkanske verige i kovane kose iz Mrkonjića. U novije vrijeme zapaža se iseljavanje iz sela u druge krajeve, pa je zbog toga i fond objekata prepušten stihiji i propadanju.

 
Gornji Baljci

 
U seoskom groblju nalazi se nekoliko križeva slabije izrade. Etnološki je značajno navesti obradu i dekoraciju u drvetu koja se ogleda u izradi više primjera drvenog kućnog ikonostasa. Sačuvani primjerci potječu iz 1933. Godine i djelo su drvorezbara Stanka Cvetića.

 
Također i ovdje je sačuvano više primjera stambenih kuća od brvana pokrivenih šimlom, kao i dobar dio starog kućnog inventara.

 
Istočno, iznad sela nalazi se velika kriška depresija Moser 100×100 m, duboka cca. 40 metara, obrasla bukovom šumom koja na dnu ima prirodni ponor.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.
Foto: Ćiro Raič