SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (8): Aržano

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na području jugozapadne granice duvanjske općine, u selu Aržano, nalaze se ostaci turske kule u kojoj je bila pogranična karaula. Tu je bio granični prijelaz između Turske, Venecije, a kasnije Austrije. Sačuvani su zidovi objekta do dva metra visine.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.
Foto: Ćiro Raič