SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (68): Zidine

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Prema staroj evidenciji ovdje se nalazi jedna ilirska gradina na kojoj su 1892. godine vršena istraživanja i pronađena keramika, brončana igla, zidovi s betonom i rimske posude.

Sjeverno od gradine bilo je 11 tumula.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.