SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (57): Seonica

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Prema staroj evidenciji bilo je oko dvadeset tumula. Pronađeni ostaci rimske građevine.

U katoličkom groblju nalaze se dva tumula promjera 15 m i visine 2 m, kao i više starih križeva arhaične izrade i dekoracije.

Mrtvačka nosila su i danas u uporabi zbog neravnog terena. Naime, nosila se sastoje od dva sinjska koca (koci na kojima se nosi sijeno) i dvije bukove gredice na koje se stavi mrtvački lijes. Koci se vrate kući a na grobu ostanu i na njemu istrunu nosila greduce, koje se postave na grob u obliku križa. Ako ih uzme siromah očita “Oče naš”, da mu se ne upiše u grih-kaže Petar Radoš (1902.). Zatekli smo nosila na grobu Mile Radoš, umrle 1976. godine

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.