SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (54): Roško Polje

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na lokalitetu Glavičica, po predanju, bila je katolička crkva, gdje je za turske vladavine podignuta džamija i pored nje muslimansko groblje. Lokalitet seljaci nazivaju džamija. Vlasnik zemljišta Mate Orlović 1957. godine, orući zemlju, nailazio je na ljudske lubanje.

Južno od polja nalazi se velika gradina sa ostacima keramike.

Na mjestu nove katoličke crkve postojala je stara, pokrivena slamom, od 1858.-1924. godine. Od stare crkve sačuvano je zvono iz godine 1856. koje se nalazi u Župnom uredu u Rošku Polju, teško 9 kg.

Pored groblja sv. Ive u Rošku Polju na većem tumulu, promjera 30 metara i visine 6 m, nalazi se nekropola sa 34 stećka, pretežno utonula u zemlju, slabije obrađeni, amorfni, bez ukrasa i oštećeni. Pojedini grobovi na tumulu  vidljivi. Uz ogradu groblja nalazi se jedna ploča bolje obrađena. Unutar groblja nalaze se tri kamene ploče slabije obrade.

Osim stećaka ima više starih križeva s natpisima i arhaičnim ukrasima.

 

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.