SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (52): Renići

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na rubu polja nalazi se velika ilirska gradina s ostacima prethistorijske keramike.

Zapadno od starog groblja, oko 300 metara, nalazi se lokalitet Crkvina, bez vidljivih ostataka na površini.

Na lokalitetu Greblja-Višala, na uzvišenom brežuljku, istočno od sela, u hrastovoj šumi, nalazi se veća nekropola od 43 stećka (42 ploče i sanduk). Stećci su nešto bolje obrađeni od lokalnih stećaka na ovom području. Na jednom je zanimljiv ukras dvije stojeće figure s mačem. Stećci su dobrim dijelom utonuli u zemlju i zarasli u šiblje.

Od Kazaginca prema Bukovoj Gori, nedaleko od Buškog jezera, na lokalitetu Pržine-Mastirine, nalazi se manji broj ostataka starih grobova, ovdje je, po predanju, bio manastir.

Bušatlijina kula bila je vlasništvo Bušatlija iz Livna. Imala je jedan boj s podrumom. Na prvom boju kula je imala zahod i hamandžik (banjicu za kupanje). Danas je pretvorena u staju. Po kazivanju Jakova Renića (1887.) kula je stara preko 120 godina. U kulu je do 1922. godine dolazio njen vlasnik Mehmedbeg Bušatlija s djecom, dok iste godine nisu odselili u Tursku. Uz kulu je čatrnja. Ibrik iz kule posjeduje Grgo Renić.

Begova kula, vlasništvo Mate Đeko bila je Alibega i Huseinbega (valjda Bušatlija).

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.