SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (49): Rajkovača

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Na starom putu Šujica_Stržanj, na lokalitetu Privije, nalaze se četiri stećka, od kojih su tri ploče i jedan sanduk. Stećci su nešto bolje obrade, bez ukrasa.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.

Foto: Ćiro Raič