SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (47): Privala

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Vidljivi ostaci kolotečine rimskoga puta.

Pored puta Tomislavgrad – Livno nalaze se dva stećka-ploče, izgradnjom puta pomjereni sa ranijeg mjesta.

Nešto su kvalitetnije obrade, ali bez ukrasa.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.