SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (46): Podprivala

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Sjeverozapadno na brdu Crljenica nalazi se ilirska gradina.

Između Brljevaca i Podprivale vidljive su tri gomile, veća gomila ima promjer 30 m, visinu 4 m, nešto u novije vrijeme oštećena.

Dvije manje gomile promjera 6 m, visoke 1,5 m, nalaze se u neposrednoj blizini navedene gomile. Na jednoj od ovih gomila vidljiva je jedna otvorena grobnica.

Na lokalitetu Tabla nalazi se jedan lijepo obrađen sljemenjak, prevrnut na bok, ukrašen stojećim figurama, kolom, polumjesecom, križem i s dvjema zvijezdama. Pored njega nalazi se jedna ploča slabo obrađena.

Kod Pavića kuća nalazi se 30 stećaka-pretežno ploča slabije obrade i bez ukrasa.

Na lokelitetu Glavičice, pored starog puta Privala-Prisoje, na prostoru od 100 m, nalazi se 55 stećaka (jedan sanduk, ostalo ploče). Stećci su slabo obrađeni, oštećeni i bez ukrasa.

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar, 1977.