SPOMENICI KULTURE I PRIRODE DUVANJSKOG PODRUČJA (43): Pasič

objavljeno u: SPOMENICI PRIRODE I KULTURE | 0

Prema starijoj evidenciji na uzvišenju elipsastog oblika nalazi se gradina sa ostacima zidova, keramike, koju su koristili i Rimljani.

 

Izvor: Skupina autora: Spomenici kulture i prirode duvanjskog područja, RZZSKP, Mostar 1977.